มาตรอัตราการไหลและเซ็นเซอร์อัตราการไหล|flowmeterflowsensor.com| 025301621
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ
Flow meters

Product Category

จำหน่าย เครื่องมือวัด ประเภทต่างๆเช่น flow meter, flow sensor, flow controller, flow switch เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 

Leading Flow Measurement Industry

PRC Technologies, founded in January 1995, touch lives in positive ways every day. With a team of professionals and operations smoothly running across the nation, we serve customers across a wide range of industries from food and beverage, pharmaceuticals, pharmacy product instrument, laboratory instrument and more. We supply a unique portfolio of atmospheric gases, process and specialty gases, performance materials, equipment and services.

At PRC Technologies, we constantly take a market-driven approach in creating, developing and improving products. This results in both standard products and customer specific solutions which find their way into a wide variety of high-performance applications in numerous sectors.

Solution for Every Application

PRC Technologies has unique expertise when it comes to flow measurement. We hold a comprehensive selection of accurate, flexible and reliable flow meter, flow sensor, flow controller, flow switch, thermometer, and moisture scientific instruments for any industrial application. Using the right flow meter for specific applications can significantly improve productivity. Being specific to what you need according to the industry, we provide you with the ideal flow meter options.

As one of the leading names in flow measurement industry, we have been able to withstand the commitment to quality, fastest turnarounds and customer satisfaction. You can put your absolute trust in PRC Technologies in any situation.

Quality and Customer Satisfaction

Customer satisfaction, innovation and quality of product and service have been the cornerstones of PRC Technologies’ success. For us, customer satisfaction starts as early as research and development. Based on our experience, innovation and sense of responsibility, a relationship with customers assures Performance for Life.Call Our Experts @ 02 530 1621For PRC Technologies, user-friendliness starts with the right results. Our development and application engineers make sure that the right product has been delivered and stands as per required implementation.

Just how accurate and reliable a flow meter actually becomes when parameters like temperature or density undergo sudden changes – is the main concern for us. The flow meter series offered on the website sets the standard with high performance so the customers can choose the best meter for their application and avoid any consequences.

Service and Support

We remain dedicated to our words promised to our customers. For those who are associated with PRC Technologies, can expect fast turnaround times for calibration, service & support for your air flow instruments.

PRC Technologies has been actively following the development in flow measurement industry for these years. Whether it is about flow measurement, level measurement, temperature measurement or other measuring technology, the true quality of flow meter becomes evident when conditions are less favorable such as fluctuating pressures, high proportions of solids or others.

Expect More! Achieve More!

We name it 'PRCTEC proved' when it comes to specific measurements or factory inspections. Team at PRC TEC goes well beyond any type of testing and guarantees customers with absolute quality based on specified technical data. Also, they ensure precise and reliable use of our devices under extremely difficult conditions. To know more about the products and services we offer, Call 02 530 1621.